Tarihi eser restorasyonu çalışmalarımıza baz olan rölöve, restirüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon mimari projelerimiz tümüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu denetiminde ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca hazırlanmaktadır.

Yeni taş ve ahşap (bağdadi) bina tasarımlarımızda da, yöredeki geleneksel mimari özellikleri kullanarak binalarımızın bulunduğumuz çevre ile uyumlu olmasına özen göstermekteyiz.