Kaz Dağları, Assos yöresindeki tescilli tarihi binalar genel olarak yığma taş duvarlar ve ahşap mimari öğelerden (zemin, tavan, çatı, merdiven ile kapı ve pencere doğramalarından) oluşmaktadır.

Ayvalık ve çevresindeki tarihi binaların ise genellikle zemin katları taş yığma duvar, üst katları ise bağdadi (ahşap konstrüksiyon, harç dolgu) tarzda inşa edilmiştir.

Restorasyon çalışmalarımız, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu denetiminde, aslına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.