Binlerce yıllık kültürel birikime ev sahipliği yapan Kaz Dağları, Assos yöresindeki köylerde, genç nüfusun şehirlere kaçması, yaşlı nüfusun ise geleneksel üretimi sürdürecek enerjisi olmaması nedeniyle söz konusu kültürel birikimde ciddi ve üzücü bir erozyon söz konusudur. 10 sene öncesine dek hemen her evde görülen halı ve kilim tezgahları artık yok denecek kadar azaldı… Danteller örülmüyor, yemeniler dokunmuyor…

İDA CONCEPT markamız, söz konusu yöresel ürünleri tanımayı, tanıtmayı, korumayı, dekorasyon çalışmalarında kullanarak bu üzücü erozyona dikkat çekmeye çalışmaktadır.